Bildnachweis: © Bayern Innovativ GmbH/Vanessa Mund

„KUK MAL“ nach Amberg!